July 27, 2016

O nama

O nama

Programske aktivnosti koje Charlie studio nudi deci i mladima osmišljene su tako da se njihovom realizacijom polaznicima omogući da na lak, brz i zanimljiv način unaprede svoja glumačka znanja i veštine, razviju svoje sposobnosti i aktiviraju svoje sposobnosti i veštine kako bi napredovali.

Da biste postali naš član uslov je samo da umete da čitate i pišete 🙂

Aktivnosti koje Charlie studio glume nudi obuhvataju unapređenje veština glume, dikcije, tehnike glasa, scenskog nastupa i pokreta, kulture govora, lepog i jasnog izražavanja…

Studio glume Charlije uz bazna predavanja o glumi uvodi ljubitelje dramskih umetnosti kroz sve svere kreativnih industrija i kroz prikladno uskladjena predavanja upoznaje sve sa zanimanjima koja su usko povezana za pozorište, televiziju i film.

U današnje  vreme svi smo postali ,hteli to da priznamo ili ne konzumenti kamere, društvene mreže i njihova popularnost neizbežni su u životu mnogih, kako bi kameru i njene bekrajne sposopbnosti iskoristi na najbolji mogući način i kako te sposobnosti razvili i otkrili koja su to sve zanimanja koja su u uskoj povezici sa kamerom, vodiće ih naši stručni saradnici, fotografi, kamermani, montažeri, reditelji,…

Uvereni smo da će svi naši polaznici pohađanjem časova koje smo brižljivo osmislili svoje slobodno vreme provesti na najkvalitetniji i najkreativniji mogući način, jer će kroz naše programe naučiti kako da izražavaju sopstvenu ličnost i emocije kroz formulisanje jasne misli koju potom mogu efektno ispoljiti odgovarajućim pokretima.

Posebno ćemo obratiti pažnju i staviti akcenat na kulturu i umetnost govora i izražavanja, a verujemo da bi unapređenje ove veštine moglo biti od velike koristi u svakodnevnom životu i tokom obavljanja najrazličitijih poslova sa kojima će se naši polaznici suočavati tokom daljeg života i rada. U tom cilju, sve naše polaznike upoznavanjemo sa literaturom i to sa posebnim osvrtom na klasike svetske književnosti, a koje ćemo zajedno analizirati na način koji je prilagođen uzrastu i stepenu zrelosti naših polaznika.

Pobrinućemo se da našim polaznicima omogućimo da redovno, svakog meseca, posećuju pozorište, a radi ostvarenja tog cilja, organizovaćemo grupne posete pozorištima bez dodatnih troškova za polaznike.

Napominjemo da je celokupan program, uključujući i sve vežbe govora i pokreta, u potpunosti usklađen sa nastavnim planovima i programima koje sprovode dramske akademije.

Rezultati koje smo tokom programa ostvarili biće vidljivi i lako merljivi. To ćemo postići redovnim organizovanjem javnih časova koji treba da posluže kao svojevrsna retrospektiva rada predviđenog planom i programom.

Javni čas je transparentan test tokom kojeg će polaznici imati priliku da sumiraju i javno prikažu rezultate svog rada i ostvareni napredak, a što će istovremeno njihovim roditeljima i ostaloj zainteresovanoj publici pružiti poseban ugođaj i mogućnost da uživaju u uobličenom scenskom igrokazu koji su polaznici pripremili.